ModelDampKlubben i 2015

Her vil vores billedredaktør løbende tilføje de nyeste aktuelle billeder.

Her vil vores billedredaktør løbende tilføje de nyeste aktuelle billeder.
Billederne er fortrinsvis fra ModelDampKlubbens begivenheder indenfor det seneste år – billederne vil også indgå i MDKarkivDVD159 ( 2.179 stk.), hvor de kan anvende til en billedskærm eller som PC'ens ”pausebilleder”! - DVDen koster kr. 100 for medlemmer - ring eller send en mail til redaktøren - se i medlemsbladet på side 3.

 

10d, Jens Jensen, Odense i snak med Knud Rasmussen, Odder i den kæmpestore maskinhal på Godthaab Hammeværk – et fantastisk skue over datidens fabrikker med alle disse remme og remskiver på lange ”forlagsaksler” hængende under lofterne. En del af os ældre i ModelDampKlubben har selv arbejdet sådanne steder, og vi husker ganske stemningen og, ja også larmen! Foto; Christian Krogsgaard, Nibe
10c, Søndag den 13. september var ModelDampKlubben inviteret til at udstille på Godthaab Hammerværk. Samme dag var der også ”Knivsmededag” og flere håndværkergrupper udstillede på Hammerværket, og Hammerværkets vandturbine var selvfølgelig i drift og drivaksler og remskiverne under loftet snurrede! Fotos, Christian Krogsgaard, Nibe
10b, FregatDamp – ModelDampKlubben udstillede sammen med andre modelbyggere i et telt på Museumsområdet – Hele dagen var der godt med besøgende fra nær og fjern. Anders Andersen var manden bag MDK’ arrangement – der var kage og kaffe til udstillere og MDK besøgende – og de kom fra hele landet og besøgte udstillingen! Fotos, Ks den 13. august – Fregatdampstævne i Ebeltoft.
9a 13. august var MDK medlemmer inviteret til at udstille i Æbeltoft til ”FREGATDAMP”
8c, Finn Linnemann fra Thisted (ikke Holstebro) demonstrerer sin 2cylindrede modelmotors fine gangkultur! Foto; Ks – Dokkedal den 9. juli
8b, Finn Linnemann fra Holstebro er en produktiv modelbygger, som inden for et par år har bygget disse motorer, der alle kan snurre! Foto; Ks – Dokkedal den 9. juli
8a, Den 9. juli var ModelDampKlubben gæsteudstiller på ”Åbent Hus i Dokkedal” foto; Ks – Dokkedal den 9. juli
6b, Knud Erik Waldbjørn med sit Damplokomotiv – som kom ud og køre på skinnerne! Foto. Ks - Faarup den 5. juni 2016.
6a, Grundlovsdag kørtes igen i år med Damptog på den lille bane i Faarup nord for Randers – Knud Erik Waldbjørn havde inviteret til ”Køre med Togdag” på den 110m lange bane – der kørtes med 2 Damptog og 2-3 ellokoer På billedet ses Knud Eriks barnebarn Esben, som er en habil Damplokofører! Foto. Ks den 5. juni 2016.
4a, Peter Esser bygger et Damplokomotiv ”Wasinton – model” - set på et Øst møde! Foto; Jesper Hansen
3b, En modelmotor, den kan skam godt tøffe som forbilledet – Modellen er bygget at Lynge Olsen fra Brønderslev, efter en B.L.A. motor fundet i en mose og nu i Lynge’s besiddelse! Foto; Verner Nyhus på Industrimuseet den 10. oktober 2015
3a, Set i Ølgod – D/S Hjejlen’s Dampmaskine – model bygget i 1:8 af Hans Jørgen Petersen, Hvorslev! Foto Kjeld Stormskær – i Ølgod den 28. november 2015
/home/kjeld/Skrivebord/Minitop.png
2c, En vippebom Dampmaskine model med kedelanlæg set på Model Engineering Exhibition 2016. Foto; Bent Jønsson
2b, En model af et af verdens ældste Damplokomotiver vistnok ”the Puffing Billy”? Fra den årlige udstilling i London på <Alexandra Palace> Foto; Bent Jønsson, Londonturen 2016
1m, Dette er et skovlhjul i 1.8 i forhold til forbilledet, som er D/S Hjejlen bygget i 1861 altså 155år – modellen bygges af Hans Jørgen Pedersen, Hvorslev! Foto Ks; MDK generalforsamlingen i 2015
1j+k+l, Bjarne Larsen i Ringkøbing er i færd med at bygge sig et Damplokomotiv – sporvidde 7¼" – set i nærhenden af Faarup Havebane! Foto; Ks – Faarup Banen 5. juni 2015
1j+k+l, Bjarne Larsen i Ringkøbing er i færd med at bygge sig et Damplokomotiv – sporvidde 7¼" – set i nærhenden af Faarup Havebane! Foto; Ks – Faarup Banen 5. juni 2015
1j+k+l, Bjarne Larsen i Ringkøbing er i færd med at bygge sig et Damplokomotiv – sporvidde 7¼" – set i nærhenden af Faarup Havebane! Foto; Ks – Faarup Banen 5. juni 2015
1i, Hvor mon disse prægtige motorer gemmer sig – ser ud til at være i Danmark et sted! Nogen der har et bud!
1h, Dette er et af drivsættene til Svend Aage Bonde's Canadiske Skov Damplokomotiv! Foto; Ks – i Ølgod den 28. november 2015
1d1e1f1g, Svend Aage Bonde fik den 5. juni afprøvet undervognen til sit kommende DampLokomotiv på Faarup Banen med Knud Erik Walbjørn Damphest forspændt vognsættet – i de efterfølgende billeder ser man noget af opbygningen modellen! Foto; Ks – Faarup Banen 5. juni 2015
1d1e1f1g, Svend Aage Bonde fik den 5. juni afprøvet undervognen til sit kommende DampLokomotiv på Faarup Banen med Knud Erik Walbjørn Damphest forspændt vognsættet – i de efterfølgende billeder ser man noget af opbygningen modellen! Foto; Ks – Faarup Banen 5. juni 2015
1d1e1f1g, Svend Aage Bonde fik den 5. juni afprøvet undervognen til sit kommende DampLokomotiv på Faarup Banen med Knud Erik Walbjørn Damphest forspændt vognsættet – i de efterfølgende billeder ser man noget af opbygningen modellen! Foto; Ks – Faarup Banen 5. juni 2015
1c, ModelDampKlubbens Redaktør har valgt årets billede i 2015 – se i næste KlubNyt nr. 162! Medlemsskab af ModelDampKlubben kan du blive for 250,00kr. Om året! Billedet er fotograferet af Christian Krogsgaard fra Nibe (Nibe Modelskibsværft)!
1a, +1b, Måske er det året Dampmaskine – Hans Jørgen Petersen's model af Dampmaskineriet til D/S Hjejlen, som hver sommer sejler i fast rutefart mellem Himmelbjerget og Silkeborg – i skala 1:8 – modelbyggeriet har stået på i en 4-5år! Foto; Ks – i Ølgod den 28. november 2016
1a, +1b, Måske er det året Dampmaskine – Hans Jørgen Petersen's model af Dampmaskineriet til D/S Hjejlen, som hver sommer sejler i fast rutefart mellem Himmelbjerget og Silkeborg – i skala 1:8 – modelbyggeriet har stået på i en 4-5år! Foto; Ks – i Ølgod den 28. november 2016
12m, Det sidste billede i 2015 – til næste år kommer der mange flere! Damptrykket ligger nær de 10bar – så Damplokomotivet Litra F 444 er klar til afgang – ja selv den unge mand er oplært som lokomotivfører – og det kræver sin mand! Foto; Christian Krogsgaard, Nibe
12l, Svend Aage Bonde får testet køreegenskaberne sin undervogn til det Damplokomotiv han er ved at bygge! Det sker på Faarup Banen – Damplokomotivet Litra F 444 er foran alle vognene! Foto; Ks – Dokkedal den 11. juli 2015
12k, Tror man diskuterer Damplokomotiver – og det er lukker bygmestre af Damplokomotiver vi ser i snak her – Niels Peder Pedersen, Vinderup i samtale med Anders Bjerre, Skørping og Frede Nielsen, Viborg! Foto; Ks – Dokkedal den 11. juli 2015
12j, En af Dan Larsens venner kommer her rund i svinget på vej op bakken med Damplokomotivet! Foto; Ks – Dokkedal den 11. juli 2015
12i, John Hane-Schmidt's Varmluftsmotor her på Remisne i Dokkedal udenfor værkstedet forand den pressemaskine, som kan presse tørvebriketterne, som anvendes til brændsel på varmluftsmaskinen Foto; Ks – Dokkedal den 11. juli 2015
12h, En arbejdsmaskine, som i det daglige står i værkstedet på Remisen i Dokkedal, hvor den producerer varme og en ”smule” arbejde – Varmluftsmaskinen er bygget af John Hane-Schmidt, som et eksperiment – den fyres op med tørvebriketter fra ”Den Lille Vildmose”! Foto; Ks – Dokkedal den 11. juli 2015
12g, Dan Larsen fra Trige kommer frem af skovtykningen med sit godt og vel 80år gamle Damplokomotiv med Frede Nielsen og Anders Bjerre som passagerer – sted ”Faarup Banen” Foto; Ks den 5. juni 2015
12f, Grundlovsdag 2016 – en rigtig smuk dag – til ”Den store køre med Tog dag” i Faarup nord for Randers! Her kommer Knud Erik Walbjørn rundt i svinget og op ad bakke med sit Litra F 444 Damplokomotiv med sit barnebarn som passagerer! Foto; Ks den 5. juni 2016
12b, ModelDampKlubben savner lidt flere detaljer om denne 3cylindrede maskine – den er bygget af Finn Linnemann fra Thisted! Foto; Verner Nyhus på Industrimuseet den 10. oktober 2015
12a, Den lille metalpatinerede model aner jeg intet om – men det får vi nok afklaret hen ad vejen! Foto; Verner Nyhus på Industrimuseet den 10. oktober 2015
11f, Finn Linnemann fra Thisted demonstrer sin V2 motor for museumsgæster – her ses også en 3cylindret motor fra samme bygmester - den ser ud til snart at kunne ses i drift! Foto; Bent Hedegaard Bertelsen, Industrimuseet lørdag den 10. oktober 2015.
11d, Et dejligt billede med et udsnit af de udstillede modeller på Industrimuset den 10. oktober! Foto; Gert Christiansen, Industrimuseet lørdag den 10. oktober 2015.
11c, Fotografen har her fået et billede af Peder Christensen, Køge og Otto Høj fra Holbæk – ydmygt placeret under den store Damplokomobil i den ene ende af den tidlige Maskinhal på Horsens Elværk, som i dag udstille de prægtige Kraftmaskiner, der fandtes i drift for nu en 3 til 4 menneskealdre siden, men foran sig har de 2 venner en stor samling at nutidige modelbyggerier – som udstillerne præsenterede for Industrimuseets publikum i efterårsferien! Foto; Gert Christiansen, Industrimuseet lørdag den 10. okto
11a, Der meget teknik mellem Henry's første Dampmaskine og til de to benzinmodeller – her en rækkesekser og en V8 motor – og ja med ”selvstarterværktøjet” midt imellem! Foto; Sven-Eric Nielsen på Motorsamlingen i Grenaa den 25. april 2015
10r, Der er interesse for modelbyggeriet på Industrimuseet, her er modelbyggerne Otto Høj, Holbæk og Peder Christensen, Køge i samtale med Sven-Eric Nielsen om modellerne på bordet! Foto; Bent Hedegaard Bertelsen, Industrimuseet lørdag den 10. oktober 2015.
10q, Vistnok Henry Nielsen i Thisteds første Dampmaskine som modelbyggeri – den kan køre på trykluft! Foto Ks, medlemsmøde i Ølgod den 29. oktober 2014
10p, ModelDampKlubben udstiller den 10. oktober på Industrimuseet i Horsens – Museet havde denne dag mange gæster, men der var plads til flere udstillere! Foto; Bent Hedegaard Bertelsen, Industrimuseet lørdag den 10. oktober 2015.
10o, En Stirling motor bygget af genbrugsmaterialer, noget som modelbyggeren Kjeld Højfeldt er ekspert i – det stykke brugskunst i aluminium som noget B&O agtigt! Foto; Jesper Hansen den 27. januar 2015!
10m, Igen et billede af Henry Nielsen's ”rækkesekser” - og den lyder rigtigt, når den snurrer – er klar over, at der er mange, der snakker om alle disse grønne stykker kunsthåndværk – er vi enige? Foto; Bent Hedegaard Bertelsen, Industrimuseet lørdag den 10. oktober 2015.
10l, Henry Nielsens V8er – er et smukt stykke kunsthåndværk – og så fungerer den Starter fint med benzin som brændstof! Foto; Ks – Dokkedal den 11. juli 2015
10k, Lynge Olsen, Brønderslev er mester for disse metalskinnende modeller, kun en model af en B.L.A Petroleumsmotor er i de originale farver! Foto; Ks den 31. maj – GODTHAAB HAMMERVÆRK, Svenstrup ved Aalborg
10j, Udstilling og medlemsmøde på Industrimuseet i Horsens – på billedet Povl Svensson, Assens og Jan Lindemann, Thisted og med Jans 2 modeller og Henry's V8 foran sig! Foto; Bent Hedegaard Bertelsen, Industrimuseet lørdag den 10. oktober 2015.
10i, Lørdag den 10. oktober mødtes ModelDampKlubbens medlemmer til en MDK udstilling på Industrimuseet i Horsens – her et billede af Peder Christensens opretstående Dampmaskinanlæg! Foto; Ib Grosser, Industrimuseet den 10. oktober 2015
10h, John Hane-Schmidt har bygget et utal af sine ”egne” røde Stirlingmotorer – her en der trækker en vandsnegl – en ædgammel teknik beskrevet af Arkimedes før vor tidsregning – herom mere i klubbladet! Foto; Ks – Dokkedal den 11. juli 2015
10g, Et nærbillede hvor vi ser vandpumpen til kølevandent omkring træk/tryk stemplet på den lidt store Stirlingmaskine på Remisen i Dokkedal! Foto; Ks – Dokkedal den 11. juli 2015
10f, Ja, på Remisen i Dokkedal er John Hane-Schmidt og Remise kollega er for tiden i gang med den næste ”større” Stirlingmaskine denne gang med hele 3 cylindre med alt det tilhørende mekanik opbygning af stænger – stempler og fortrængere – og den får vi helt sikkert at se i juli måned til den næste gang ”Aabent Hus” på Remisen i Dokkedal! Foto; Ks – Dokkedal den 11. juli 2015
10e, På Remisen i Dokkedal, som ligger direkte ud til Kattegat, har John Hane-Schmidt også begået en lidt større udgave af en Stirlingmaskine. Byggeriet startede forrige år – og står der så en model med en enkelt cylinder, som der faktisk er lidt arbejde i – om ikke andet så kan den jo fungere som varmekilde i det kolde værksted i vintiden! Brændselet er tørvebriketter, som man selv presser på Remisen i Dokkedal! Foto; Ks – Dokkedal den 11. juli 2015
10d, For et års tid siden har John Hane-Schmidt i Dokkedal bygget denne Model af en Slæbebåd med en 2cylindret Sterlingmaskine – med hjælp fra en køkkenvægt fik John målt slæberens ”Pæletræk” til 65gram! Foto; Ks – Dokkedal den 11. juli 2015
10b, Dagens vært for ModelDampKlubbens udstilling på Remisen i Dokkedal er John Hane-Schmidt, som bygger nogle forunderlige enkle, men alligevel genialt udtænkte Stirlingmotorer, som den her viste enkeltcylindrede røde model! Foto; Ks – Dokkedal den 11. juli 2015
10a, Denne Model af en noget af det smukkeste man kan se for sine øjne – tror det er fri kopi af en Ældre Dampmaskine fra Københavns Vandforsyning tilbage i 1800tallet – og det er Modelbyggen Svend-Eric Nielsen fra Hørning, der står for skønheden! Foto; Ks – Dokkedal den 11. juli 2015
9b, Noget der kendertegner modelbygger Henry Nielsen er den særlige finish over modellernes dele – et snit og en gennemgående sving, som kendetegner en ægte Kunsthåndværker – prisværdigt! Foto; Ks – Dokkedal den 11. juli 2015
9a, Smukke modeller af fungerende Dampmaskiner af modelbygger Henry Nielsen, Thisted! Foto; Ks – Dokkedal den 11. juli 2015
8d, Rolf Voss i Flensborg har bygget eller anskaffet sig en Dampkedel til sin Dampshallup! Foto; Rolf Voss, Flensborg
8b, En noget anderledes modelbyggeri fra Henry Nielsens side (Thisted), til forskel for alle de smukke og grønmalede modeller, er denne Dampmaskinemodel lavet helt i træ, endda vistnok med et firkantet stempel. Alt er efter forlydende lavet i træ! Foto; Ks – Dokkedal den 11. juli 2015
8a, Et par af ModelDampKlubben medlemmer besøgte ” Intermodellbau ” messen i Dortmund. Messen løb over dagene fra 15. til 19. april, 2015. Foto; Bent Jønsson – Intermodelbau, Dortmund 17. april 2015
7c, På Åben hus dagen på Remisen i Dokkedal kunne vi på værkstedet beundre en ældre drejebænk, som stadig bruges på værkstedet! Foto; Ks – Dokkedal den 11. juli 2015.
7b, På bordet ses fra venstre en V motor bygget af Jan Linnemann, Thisted – Slæbebåden ALBA og et par Dampmaskiner af Jan jerup, Hals og så flere modeller af bygmester Henry Nielsen, Thisted! Foto; Ks den 31. maj – GODTHAAB HAMMERVÆRK, Svenstrup ved Aalborg
7a, Den 11. juli 2015 holdt Remisefolkene i Dokkedal Åben Hus – ModelDampKlubben var inviteret til at udstille med John Hane-Schmidt som vært! Foto; Ks – Dokkedal den 11. juli 2015
6n, Jan Jerup, Hals har er bygmester for slæbebåden ALBA – Jan her en fortid som skibsfører på båden i Ålborg! Foto; Ks den 31. maj – GODTHAAB HAMMERVÆRK, Svenstrup ved Aalborg
6m, Fra et besøg på modelmessen i Dortmund har Bent Jønsson sendt nogle gode ”Drømmebilleder” til ModelDampKlubben – her er et af dem! Foto; Bent Jønsson – Intermodelbau, Dortmund 17. april 2015
6l, Fire jyske medlemmer af ModelDampKlubben i diskussion forand modelbyggerierne Foto; Ks den 31. maj – GODTHAAB HAMMERVÆRK, Svenstrup ved Aalborg
6i, Hammerværkets vandturbine er fremstillet hos Møller og Jocumsen i Horsens og installeret i 1931 – den kører altså endnu lejlighedsvis!
6j, En Francis turbine trækker Hammerværkets smedeværksted – 43Hk ved 500l/sec og en faldhøjde på 8meter!
6g, Ovenfor en af HAMMERVÆRKs ”Glødeovne” er John Hane-Schmidt anbragt med sine karakteristiske røde Varmluftmotoerer – Johns modeller er geniale og alle skabt med meget enkle værktøjer og redskaber og af lettilgængeligt genbrugsmateriale! Foto; Ks den 31. maj – GODTHAAB HAMMERVÆRK, Svenstrup ved Aalborg
6f, Hans Jørgen med sin Hjejlemaskine på GODTHAAB HAMMERVÆRK – maskineriet var i dagen anledning koblet til en lille elmotor, så den kunne rotere! Foto; Ks den 31. maj – GODTHAAB HAMMERVÆRK, Svenstrup ved Aalborg
6e, Hans Jørgen Petersen i samtale med gæsterne på MAMMERVÆRKET – mange er interesseret i Hans Jørgens model af ”Hjejlemaskinen” - den Dampmaskine som i D/S HJEJLEN sejler den dag i dag på Silkeborgsøerne – ModelDampKlubben udstiller i de gamle fabrikshaller, som er genskabt, som de så ud, da virksomheden standsede i 1987! Foto; Ks den 31. maj – GODTHAAB HAMMERVÆRK, Svenstrup ved Aalborg
6d, Et vue ind maskinhallen – med et imponerende sæt af forlagsaksler, som når der var vand nok til rådedighed fra en 40Hks vandturbine, den er placeret i den fjerne ende af billedet – når og hvis der ikke var Kraft nok, så kom en ligeledes 40Hk Dampmaskine ind i billedet, som trækkraft via forlagstøjet ud til de enkelte maskiner! Foto; Ks den 31. maj – GODTHAAB HAMMERVÆRK, Svenstrup ved Aalborg
6c, GODTHAAB HAMMERVÆRK var i mere 100år et arbejdssted hvor røg og støj var dagligdag for de ansatte, i lighed med mange andre virksomheder dengang for 75 år siden! Foto; Ks den 31. maj – GODTHAAB HAMMERVÆRK, Svenstrup ved Aalborg
6b, GODTHAAB HAMMERVÆRK indviede den 31. maj den ”genopstillede” Dampmaskine! På billedet viser museets mand Maskinen frem og lader den ”køre” ved hjælp et en elmotor! Dampmaskinen er udlånt af Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Maskinen er af samme type og størrelse, som den, der var i drift på Hammerværket. Effekt 45Hk – svinghjuls diameter 250cm – produceret år 1906 hos Frichs i Aarhus! Foto; Ks den 31. maj – GODTHAAB HAMMERVÆRK, Svenstrup ved Aalborg
5p, ”Fars Dag” på Teknisk Museum i Helsingør på fredag den 5. juni »Grundlovsdag« køres det igen med Damptog – på billedet er ModelDampKlubbens skaber Erik Kammeyer, som med høj Hat og sikker hånd fører et Damplokomotiv med en togstamme publikiummer rundt på det lange 7¼” spor – Kammeyer har i mere en 30år kørt rundt med disse ModelDamplokomotiver – og de fyrer med rigtige stenkul – hvem husker duften af ”banegaard”? Foto; Jesper Hansen – 5. juni 2014!
5o, Et udsnit fra ModelDampKlubbens udstilling forud for generalforsamlingen i 2015. Foto Ks; Udstilling før generalforsamling på Jernbanemuseet den 21. marts 2015
5n, Et par af ModelDampKlubbens medlemmer var i april taget til Dortmund for et besøg på Intermodellbau messen! Og de så masser af rigtigt godt modelbyggeri og andet ”Legetøj”! Foto; Bent Jønsson.
5m, Denne prægtige 6 cylindrede modelmotor er bygget af Henry Nielsen fra Thisted, ”selvstarteren” ses bag motoreren, som jo lyder som en sekser skal lyde – den blev startet mange gange på udstillingen i Grenaa. Foto Ks – Motorsamlingen i Grenaa den 25. april 2015
5l, Finn Linnemann fra Thisted har begået den V motor – og ja, den kunne vel havde siddet i Harley Davidson Bike – lyden som sådan har den i det mindste – og som det ses ligger ”selvstarteren” klar bag motoren! Foto Ks – Motorsamlingen i Grenaa den 25. april 2015
5k, Ejner Skovgaard, Ørum Djurs med mindst 9 af sine Dampmaskinemodeller! Foto Ks – Motorsamlingen i Grenaa den 25. april 2015
5j, Et par gæster diskuterer Henrik Mathiasens ”Pulsmotor”, som jo får alle de besøgende til at undre sig. Den fremstår jo som, roligheden selv, med sin synkrone gangkultur, tror det er 60rpm – og efter sigende kan den køre år ud og år ind! Siddende ses Ejner Skovgaard med sine mange modeller i snak med besøgende, ligeledes også Hans Jørgen Petersen i en fornøjelig snak med gæsterne i MDK teltet på Motorsamlingens åbningsdag. Foto Sven-Eric Nielsen – Motorsamlingen i Grenaa den 25. april 2015
5i, Henrik Mathiesens ”Mågemotor”, har i de par måneder, der er gået siden første start, gennemgået en del forandringer – ventilarrangement – cylindersmøring – udstødning og kompresionsforholdet! Foto Ks – Motorsamlingen i Grenaa den 25. april 2015
5h, ModelDampKlubbens medlemsblad »KlubNyt« er nu udsendt som pdf dokument – papirudgave er under trykning og bliver postet fredag den 22. maj!
5g, Vel omkring 11-12 styks af ”kørende” grønmalede modeller var stillet til skue for publikum af bygmesteren Henry Nielsen fra Thisted på åbningsdagen den 25. april hos Motorsamlingen i Grenaa! Foto Ks – Motorsamlingen i Grenaa den 25. april 2015
5f, MDK møde leder Sven-Eric Nielsen i snak med nogle af de mange gæster i ModelDampKlubbens udstillingstelt på Motorsamlingens store åbningsdag den 25. april! Foto Ks – Motorsamlingen i Grenaa den 25. april 2015
5d, Den der smører godt kører godt, siger et gammelt mundheld, og det mener Henrik Mathiasen i Odense også gælder hans nybyggede modelmotor – og kørte jo stort set også fra kl 1000 til kl 1600 på Jernbanemuseet! Foto Ks; ModelDampKlubbens generalforsamling på Jernbanemuseet den 21. marts 2015
5e, ModelDampKlubbens formand er mester for dette ”Signalhus”, huset skal placeres på Hvebanen i Nordsjælland i den nærmeste fremtid! Foto Ks; ModelDampKlubbens generalforsamling på Jernbanemuseet den 21. marts 2015
5c, Per Ottosen, Tølløse er bygmester for dette messingskinnende Damplokomotiv med tilhørende togvogne! Foto Ks; ModelDampKlubbens generalforsamling på Jernbanemuseet den 21. marts 2015
5b, ModelDampKlubbens formand Henrik Mathiasen præsenterer sin nyeste maskine, ”Mågemotoren” blev den benævnt i ModelDampKlubbens medlemsblad ”KlubNyt”, fordi dens meget langsomme gang – 160rpm – giver mågerne hjemve, idet motoren lyder som fortidens fiskerkuttere. Henriks motor er en 4 takter med et svinghjul på 2½kg! Foto Ks; ModelDampKlubbens generalforsamling på Jernbanemuseet den 21. marts 2015
5a, Generalforsamling i ModelDampKlubben – her er det fra medlemsudstillingen for generalforsamlingen kl. 16:00 Foto Ks – den 21. marts 2015
4i, Hans Jørgen Petersen, Hvorslev er altid kommet et stykke vej længere for hver gang, vi har lejlighed til at beskue dette smukke stykke kunsthåndværk med modellen af ”D/S HJEJLENS” Dampmaskine i målforholdet 1:8 – set på ModelDampKlubbens generalforsamling i Odense! Foto Ks – den 21. marts 2015
4h, Man skal lege med tog igen Grundlovsdag den 5. juni 2015! Foto Ks
4a, John Hane-Schmidt har sin viden om opfindere på plads, her har John lavet en flot model af Ellehammers ”Vandløfter”, som blev fremvist på Remisen i Dokkedals Åbent hus i 2013! Foto Ks – Dokkedal 13. juli 2013
3g, Sikke en fantasi John Hane-Schmidt har har da han byggede denne kombinerede model af Arkimedes Vandsnegl og ligeledes Ellehammers Vandløfter – begge set i Dokkedal i 2013. Man kan helt sikkert se dem igen i år, når Remisen i Dokkedal holder åbent hus i Juli 2015 Foto Ks – Dokkedal 13. juli 2013
3e, Igen i år skal vi lege med tog i Faarup den Grundlovsdag den 5. juni 2015 hos Knud Erik Walbjørn – der er 10års jubilæum! Foto; Christian Krogsgaard i Nibe!
3d, Medlemsmøde i Øst! Foto; Jesper Hansen, København
3b, ModelDampKlubmedlemmernes januar møde i kælderen i det gamle kommunehospital København! Foto; Jesper Hansen, København
3a, En ventilstyret Dampmaskine fremstillet af Henry Nielsen, Thisted for mange år siden, ved siden af denne ser vi, Henry's seneste byggeri – en Flammesluger! Foto Ks – Ølgod den 29. 11.2014
2b, Denne model af en Dampmaskine er bygget af Otto Høj i Holbæk! Foto; Jesper Hansen, København
2a, MDK mødet i København den 27. januar – var velbesøgt – en del nye modelbyggerier blev forevist! Foto; Jesper Hansen, København
1c, En drivlinie til det Damplokomotiv som Sven Aage Bonde er i færd med at bygge! Foto Ks – Ølgod den 29. 11.2014
1b, Fantastisk konstruktion på et modeltog – der er Sven Aage Bonde der er mester for dette vinkeldrev! Foto Ks – Ølgod den 29. 11.2014
1a, Medlemsmøde i Ølgod november 2014 Foto Ks – den 29. 11.2014
12g, En dag i maj i dejligt sommervejr er der ”store lege med Tog” dag i Faarup – lidt ventetid på sporene! Foto Ks – den 5. juni i Faarup
12e, En af drivboogierne til det Damplokomotiv, som Svend Aage Bonde er i færd med at bygge – sporvidde 7¼”! Foto Ks, medlemsmøde i Ølgod den 29. oktober 2014
12c, Frede Jakobsen i Struer har for år tilbage renoveret en Holstebro Motor, som er forbilledet for en Tysk Modelbygger! Foto; KS i 2007
12b, Medlemsmøde i Ølgod – en dag hvor ModelDampKlubben medlemmer mødes til en god snak om de ting der arbejdes med! Foto Ks, medlemsmøde i Ølgod den 29. oktober 2014
12a, ModelDampKlubben udstillede den 11. oktober på industrimuseet i Horsens – her et billede af udstillerne i den store maskinhal – taget i modlys fra i den høje hal! Foto Ks - ModelDampKlubbens udstilling på Industrimuseet i Horsens den 11. oktober 2014
11f, Klar til afgang med Damptrykket oppe, så »Litra F № 444« kan komme rundt i svinget og op ad bakken på den 110m lange 7¼” Jernbane i Faarup. Damplokomotivet er bygget og ejet af Knud Erik Valbjørn i Randers! Foto; Christian Krogsgaard, Nibe
11f, Anker Roneklint er Lokofører på egen maskine kørte i dagens løb med flere hundrede passagerer på Minibanen i Helsingør! Foto; Jesper Hansen den 5. juli – Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.
11e, En privat samler i Struer har en helt enestående flot samling af de gamle Energimaskiner! Ks – for en del år siden!
11d, Mogens Gert Hansen er Lokomotivfører af Damptoget på en tur rundt på Parkbanen med et læs passagerer – Parkbanen er beliggende ved Danmarks tekniske Museum i Helsingør – sporvidde 183mm og banen er ca. 900m lang! Foto; Jesper Hansen den 5. juli – Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.
11c, En Vippeboms Dampmaskine med svingregulator. Maskinen er bygget af Lynge Olsen fra Brønderslev! Foto Ks - ModelDampKlubbens udstilling på Industrimuseet i Horsens den 11. oktober 2014
11b. Dampchallupper og Damptog blev vist frem På Industrimuseet i Horsens! Gunnar Sørensen fra Horsens får en snak med Poul Svensson, Assens! Foto Ks - ModelDampKlubbens udstilling på Industrimuseet i Horsens den 11. oktober 2014
10k, »MDK45« gruppen var dem der havde det høje Damptryk på en fire fem rigige Damplokomotiver – ja, de kører på skinnerne med DampKraft, som deres storebrødre i fordumstider for nu en 56-60år siden! Foto Ks - ModelDampKlubbens udstilling på Industrimuseet i Horsens den 11. oktober 2014
10j, Her inde i denne prægtige bygning, udstillede ModelDampKlubben blandt alle de prægtige gamle Dampmaskiner og Petroleummotorer og andet godtkram. Måske var der ikke så mange gæster, men så fik klubmedlemmerne stunder til at få en snak over bordene! Foto Ks - ModelDampKlubbens udstilling på Industrimuseet i Horsens den 11. oktober 2014
10i, Der blev kørt med Damptog på Industrimuseet i Horsens lørdag den 11. oktober! Foto Ks - ModelDampKlubbens udstilling på Industrimuseet i Horsens den 11. oktober 2014
10g, Knud Eriks flotte Damplokomotiv fremtræder i al sin pragt grundlovsdag på Jernbanen i Faarup. Det lidt specielle ved nr. No 444, er at det var det første Damplokomotiv som blev bygget på Frichs Fabrikker i Aarhus, det har nemlig fabrikkens bygge nr. 1, og blev leveret til DSB i 1913. Knud Eriks No 444, er bygget i årene 1999 – 2004/5. Det er bygget i størrelses forholdet 1:8 – og med en sporvidde på 7¼”. Foto; Christian Krogsgaard i Nibe!
10f, Og spændende ”legetøj” har altid fascineret børn og unge – her er det en samling forskellige cykler og andre pedaldrevet køretøjet, som man gerne må anvende! Her er det en model af postvæsenets trehjulede Elcykler! Foto; Jesper Hansen den 5. juli – Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.
10e, Et af Damplokomotiverne tilhørende Parkbanen på Museet i Helsingør, er klargjort og og står her med rette Damptryk på kedlen, og er klar til at køre en tur rundt på den lange banestrækning på Museets udenomsarealer! Foto; Jesper Hansen den 5. juli – Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.
10d, Anker Roneklint på et Mydiesellokomotiv stævner banen rundt på Parkkbanens lange jernbanestrækning ude på udendørs arealerne på Danmarks Tekniske Museum i Helsingør! Foto; Jesper Hansen den 5. juli – Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.
10c, Mogens Gert Hansen er Lokofører at et Damplokomotiv med et kuld børn på slæb – toget kører mindst en kilometer på Minibanen i Helsingør! Foto; Jesper Hansen den 5. juli – Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.
10b, Jesper Bøhm er her den rutinerede fører af et Damplokomotiv – han og hans fader var og er begge store kendere af såvel Damplokomotiver som Damskibe – ligesom der stadig i ModelDampKlubben er medlemmer, som har arbejdet på fortidens Damskibe!! Foto; Jesper Hansen den 5. juli – Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.
10a, ModelDampKlubbens medlemsblad KlubNyt 156 er nu udkommet! Kun for medlemmer og det kan du blive for kr. 250,00 årligt!
9d, Også Dampbådene var der tænk på den 5. juni til »Fars Dag« på det Tekniske Museum! Foto; Jesper Hansen den 5. juli – Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.
9c, Zimmermann-lokomotivet får kul og vand. I baggrrunden til venstre anes ildkanonerne.
9b, Erik Kammeyer fører feltet på »Fars Dag« Grundlovsdag på Danmarks Tekniske Museum ifølge fotograf og skribent Jesper Hansen i en billedserie på 36 kommenterede billeder! Foto; Jesper Hansen den 5. juli – Danmarks Tekniske Museum i Helsingør.
9a, Et muntert øjblik i ModelDampKlubbens telt på åbningsdagen i Grenaa! Ks, den 26 april hos Dansk Motor- og Maskinsamling
7g. John Hane-Schmidt tilhører den faste stok i mandskabet på ”Remisen i Dokkedal”! John er en meget produktiv modelbygger, som har specialiseret sig i Varmlufts Maskiner – disse er kendetegnet ved, der ikke anvendes drejebænk og fræser til fremstillingen kun de værktøjer, som findes på de fleste af ”modelbyggernes” egne værksteder. John Hane-Schmidts modeller har alle Johns Røde kendingsfarve!  Foto; Bent Hedegaard Bertelsen, Hadsund
7f, En lille purk viser stor interesse for Lynge Olsens model af en Petroliummotor! Og det er vel på den ModelDampKlubben kan skabe fremtidige medlemmer – Kredsbestyrelsen har jo fornylig skabt muligheden for ”unge medlemmer”! Foto; Bent Hedegaard Bertelsen, Hadsund
7e, Sven-Erik Nielsen fra Hørning og fru Lis er sikre udstillere på ”Åben Hus” dagen på Remisen i Dokkedal – her med egne modeller og vi kan lige se et skovlhjul på Hans Jørgen Petersens model af  ”S/S HJEJLEN”s Dampmaskineri! Foto; Bent Hedegaard Bertelsen, Hadsund
7d, Lørdag den 12. juli udstillede ModelDampKlubben på Remisen i Dokkedal, hvor der var åbent hus for sommerlandet! Foto; Bent Hedegaard Bertelsen, Hadsund
7c, Herfra kan Knud Erik Walbjørn styre sit Damplokomotiv rundt på den 110meter lange banelinie i Faarup! Foto; Christian Krogsgaard i Nibe!
7b, Grundlovsdag legede vi med tog på Banen i Faarup nord for Randers! Lokomotivfører og Lokomotivbygger Knud Erik Valbjørn var vært vor begivenheden. Foto; Christian Krogsgaard i Nibe!
7a, En opfindsom og finurlig Vippebomsstirling bygget af Christian Krogsgaard, Nibe Ks, den 26 april hos Dansk Motor- og Maskinsamling
6b, Knud Erik Waldbjørns Damplokomotiv er nu klar til afgang med nogel af dagens gæster, her Frede Nielsen og Henrik Mathiasen samt Knud Eriks barnebarn! Foto; Christian Krogsgaard i Nibe!
6a, Grundlovdag var en Lege med Tog dag hos Knud Erik Waldbjørn i Faarup ved Randers. Knud Erik pusler om sin Litra K nr. 444 Foto; Christian Krogsgaard i Nibe!
5m, En Wilescoe Dampmaskine til salg – og det er halv pris 1250kr. Se linket; http://www.minicastings.com/acatalog/Wilesco-D456.html en Wilesco D 456 Steam Engine – 	Price: $319.95 Ejeren er Christan Krogsgaard i Nibe! Ks, den 26 april hos Dansk Motor- og Maskinsamling.
5l, Henrys V8 med begyndelsen til en fælles knastaksel! Ks, den 26 april hos Dansk Motor- og Maskinsamling.
5k, Nu er Henry Nielsen fra Thisted i færd med at bygge en V8 – spændende hvad det skal blive til! Ks, den 26 april hos Dansk Motor- og Maskinsamling.
5j, Her er der lige tid til en snak med hinanden, mellem medlemmerne af ModelDampKlubben, lig før det store rykind på Motortræffet hos Dansk Motorsamling i Grenaa! Foto; Christian Krogsgaard, Nibe
5i, Mon ikke man selv kunne bygge en sådan Øldåsemaskine – måske kan man også få lidt undervisning heri af bygmester Christian Krogsgaard! Ks, den 26 april hos Dansk Motor- og Maskinsamling.
KlubNyt 155
5g, En model af Dampskibet Hjejlen, som sejler på Silkeborgsøerne, bygget Modelskibsbyggeren Chriatian Krogsgaard i Nibe! Ks, den 26 april hos Dansk Motorsamling
5f, En Wileco Dampmaskine til salg for kr. 2200,00 – Christian Krogsgaard – ser ud til at være en D20 eller 21, så priser er ikke helt forkert! Ks, den 26 april hos Dansk Motorsamling
5d, Interesse omkring udstillingsbordene var der nok af, men der var også plads nok til lidt flere udstillere! Ks, den 26 april hos Dansk Motorsamling
5c, Her er der et par rigtig fine Varmluftsmotorer i ”nemme” og tilgængelige materialer – Bygmester Christian Krogsgaard fra Nibe! Ks, den 26 april hos Dansk Motorsamling
5a, Her er ModelDampKlubbens 1. maj billede – Hans Jørgen Petersen, Hvorslev med blot en del at sit modelbyggeri! Foto; Christian Krogsgaard, Nibe den 26. april 2014
4m, ModelDampKlubben udstillede til Motortræffet hos Dansk Motorsamling i Grenaa! Foto; Christian Krogsgaard, Nibe den 26. april 2014
4l, ModelDampKlubbens formand Henrik Mathiasen fortæller interesserede gæster om sine Varmluftmotorer! Ks, den 26 april hos Dansk Motorsamling
4k, Fra Motortræffet i Grenaa! Mere 1800 betalende gæster – en mægtig oplevelse – og en flot præntation fra de ca. 70 hjælpere. Der kommet en hel del nyt til i år! Ks, den 26 april hos Dansk Motorsamling
4j, Generalforsamling den 5. april på Jernbanemuseet i Odense! Foto; Sven-Eric ielsen, Hørning den 5. april 2014 på Jernbanemuseet i Odense
4f, En tocylindret occilerende Dampmaskine – bygget af Ejner Skovgaard Ørum Djurs! Ks, Medlemsmøde i Risskov den 25. januar 2014.
4e, Ejner Skovgaard fra Ørum Djurs med nogle af sine modeller foran sig i samtale med Knud Erik Walbjørn fra Randers! Ks, Medlemsmøde i Risskov den 25. januar 2014.
4d, Det 4. billede af Hans Jørgens Petersens ret så omfattende modelbyggeri af Hjejlemaskineriet – alle detaljerne i det originale maskineri, ser ud til at være fulgt punktligt! Ks, Medlemsmøde i Risskov den 25. januar 2014.
4a, Hans Jørgen Petersen og Vagn fra Hvorslev betragter de medbragte modelarbejder! Ks, Medlemsmøde i Risskov den 25. januar 2014.
3a, Her udveksles der nyheheder hen over modellerne! Ks, Medlemsmøde i Risskov den 25. januar 2014.
2e, Traditionen tro har ModelDampKlubben afholdt årets første medlemsmøde i det jyske på Biblioteket i Risskov – Aarhus!
2d, Her et afsnit med de grønne modeller som Henry Nielsen fra Thisted er mester for – læg mærke til den 6 cylindre motor, som jævnlig blev startet op på udstillingen på Industrimuseet! Ks - ModelDampKlubben på Industrimuseet i Horsens den 13. oktober 2013!
 2c, Manden bag den flotte model af en Spitfiremotor Gunnar Sørensen, Horsens ses her i samtale med en museumsgæst! Ks - ModelDampKlubben på Industrimuseet i Horsens den 13. oktober 2013!
2b, Dette vidunderlige stykke ”Finmekanik” af en Rolls Royce Merling motor i skala 1.4 er bygget af modelbygmesteren Gunnar Sørensen, Horsens! Ks - ModelDampKlubben på Industrimuseet i Horsens den 13. oktober 2013!
2a, Vippeboms Dampmaskine bygget af Gert Christiansen, Køge!
12h, Mere af de små tog på industrumuseet i Horsens den 1. oktober! Ks, ModelDampKlubben på Industrimuseet i Horsens den 12. oktober 2013
12g, Den 12 oktober blev der fyret op i kedlerne på de "Små Tog" og kørt frem og tilbage på det medbragte 45mm sporanlæg, som nogle af "MDK45" medlemmer havde opstiller, og hvor de for publikum viser fornøjelsen ved at lege med tog og modelbane - Der fyres fortrinvis med gas under de små Damplokomotiveres kedler, og de fjernstyres med et radiostyringsanlæg! Ks, ModelDampKlubben på Industrimuseet i Horsens den 12. oktober 2013
12f, Den 12. oktober - ModelDampKlubben udstiller på Industrimuset i Horsens - i forgrunden ses modeller tilhørnde Poul Svensson fra Assens! Ks, ModelDampKlubben på Industrimuseet i Horsens den 12. oktober 2013
12e, Gunnar Sørensen og Karna fra Horsens har taget nogle af Gunnars flymotorer med på Industrimuseet - mange af de besøgende med lidt teknisk indsigt er forundrede over modellernes detaljerigdom! Ks, ModelDampKlubben på Industrimuseet i Horsens den 13. oktober 2013!
12d, En meget velbevare Holstebro stationær motor som indgår i Dansk Motor- og Maskinsamling i Grenaa! Ks: Motortræf og Stumpemarked på Kristiansmindevej i Grenaa i 2013.
12c, En ALPHA glødehoved motor på en 14-16Hk, bygget i Frederikshavn i 1928. Det er naturligvis en 2takter - til brug i små fartøjer. at renovere en sådan motor kræver en god indsigt i denne ældre motorteknik. Motoren er i privat eje - Anders Simonsen, Dronningelund Ørsø. Ks: Motortræf og Stumpemarked på Kristiansmindevej i Grenaa i 2013
12b, Hans Jørgen Petersen fra Hvorslev havde sin endnu ikke færdiggede model af "Hjejlens Dampmaskineri" med på Indusrimuseet igen i år - modellen er udført med utroligt mange detaljer - stort set en nøjagtig kopi af den originale maskine. Hjejlen sejler jo, som det må være alle bekendt, stadig rundt på Silkeborg Søerne i en alder af 152år! Ks, ModelDampKlubben på Industrimuseet i Horsens den 13. oktober 2013!
12a, Sven-Eric Nielsen fra Hørning i snak med en museumsgæst - Sven-Eric har bygget et par modeller i 1:10 af de Buhk motorer, som til daglig bliver startet op på Industrimuseet i Horsens! Ks, ModelDampKlubben på Industrimuseet i Horsens den 13. oktober 2013
11k, Christian Krogsgaard fra Nibe Baadevæft har medbragt et varierende modelududvalg - Dampbaade- varmluftmotorer- Daasestirlinger - Dampmaskiner og en kendt racerbil!
11j, Poul Svensson har op til flere komplette Dampmaskinanlæg klar til at blive installeret i Dampbåde!
1d1e1f1g, Svend Aage Bonde fik den 5. juni afprøvet undervognen til sit kommende DampLokomotiv på Faarup Banen med Knud Erik Walbjørn Damphest forspændt vognsættet – i de efterfølgende billeder ser man noget af opbygningen modellen! Foto; Ks – Faarup Banen 5. juni 2015
10j, Poul Svensson har for år tilbage bygget DampChalluppen "AFRICA QUEEN" - som en del nok husker fra filmen af samme navn - Dampbåden er RC styret, og får den sit brændsel fra en indbygget gastank!
11i, Poul Svensson fra Assens er i gang med at bygge en Dampkedel til en af sine Dampmaskiner - jeg falder for et smukt stykke håndværk, som jeg synes kedelen indre udført i skinnende kobber er, og det endda med rigtig valsede rørender!
11h, Poul Svensson fra Assens udstillede ogdt og vel et dusin af sine modeller bl.a. sine RC styrede DampChalupper og et påbegyndt indmad til en Dampkedel!
10i, Henry Nielsen fra Thisted med alt sit kunsthåndværk - Henry overvejer lige nu at starte sin fantastiske rækkesekset!
11g, Kast et blik på skipperens plads i Jørgen Hansens DampChallup, her er der udsyn til omgivende vande og en fin kontrol med Dampmaskine og fyrplads - ja der fyres jo med rigtige stenkul i Baadens Dampkedel - set på Horsens Industrimuseum 12. oktober 2013!
10h, Nogle museumsgæster diskuterer der flottet flymotormodeller - og i særdeleshed den 12 cylindrede Spitfiremotor, en model i 1:4, bygget af gunner Sørensen, som står i baggrunden og lytter til snakken!
10g, Henry Nielsens Dampmaskine bygget helt i træ, (bortset fra nogle skruer),  har anvent 2 trætyper amerikansk Picth Pine generelt og med moseeg som til til kontakten mellem lejesøler og stempel!
11f, Et blik ud over Modeldampklubbens opstillede borde lørdag den 12. okt. på Industrimuseet i Horsens!
11d, Her ses den anden side af udstillerbordene med de mange modeller på Industrimuseet den 12. oktober
10f, Den ene halvdel af udstillerne i den store (og næsten tomme) maskinhal den 12. okt. på Industrimuseet!
11c, Det første der møder en museumsgæst foran indgangen til Industrimuseet i Horsens er Jørgen Hansen fra Esbjerg med sin Dampchallup!
10e, Christian Krogsgaard fra Nibe Baadevæft har foræret denne "ØldåseVarmluftsmotor" til Industrimuseet - skal bruges til at undervise unge mennesker teknikkens forunderlige verden - maskinen kan køre ved blot at tænde et fyrfadslys, når altså den bygget efter principperne for en Stirlingmotors virke!
11b, Ole Pugaard i samtale med Christian Krogsgaard fra Nibe - måske om de manglende gæster!
10d En lignende drejebænk med fladremstræk betjente jeg i min læretid - kunne anvende såvel smedet stål som toolbits, som det skærende værktøj - brugte et smedet "skærestål" til at rejfe flere tusinde kort ½" afstandsrør - "lærligearbejde" og det var "hold kæft" og bestil noget! Landbrugsmaskinfabrikken A. Blom & Søn, på Adelgade i Skanderborg i 1959!
10b, Hvem falder ikke for de gamle maskiner – i dag ser man jo kun et sådant værksted i museums sammenhæng – her er det på den gamle remise i Dokkedal, hvor en snes museums aktive holder værkstedet i live, ved at bruge det til vedligehold og renovering af diverse maskiner, som har været anvendt i mosebruget i den ”Lille Vilmose”. Beliggende ud til Kattegat!
10a, Henry Nielsen fra Thisted fortæller gæsterne om sine kunstværker på MDK udstillings teltet på åbent husdagen i den gamle Remise i Dokkedal!
8l, Her fortæller Henry Nielsen fra Thisted om sit kunsthåndværk – de er vel en 7-8 modelbyggerier. Den enlige model forest ved bordkandten er bygget af Henning Laursen fra Stoholm også her i Jylland! Ks; Remisen i Dokkedal – Lille Vildmose ud til Kattegat kysten den 13. juli 2013.
1a, Her ses Skrivestuen på den gamle Remise i Dokkedal – ja, det er ganske vist! Ks; Remisen i Dokkedal – Lille Vildmose ud til Kattegat kysten den 13. juli 2013.
7w, Detaljer på Lynge Olsens fristempelmotor – tandstangen forbundet til stemplet og trækker over et friløbstandhjul på det snurrende drivaksel med svinghjul! Ks; Remisen i Dokkedal – Lille Vildmose ud til Kattegat kysten den 13. juli 2013.
7ø, Lynge Olsen fra Brønderslev har også, som nogle få modelbyggere har gjort, bygget en model af en fristempel motor. Det er noget af de første forsøg på at finde et alternativ til som trækkraft til Dampmaskinen – Motorsamlingen i Grenaa havde jo for 2 år siden renoveret 2 st. af de 160år gamle motorer, som de i øvrigt fik halet frem i lyset fra Danmarks Tekniske museum i Helsingør, hvor de var hensat i depotet. Den af disse så pragtfulde maskiner befinder sig jo fuldt køreklar tilstand, og kunne ses på Mo
7x, Vagn Mikkelsen og Hans Jørgen Petersen fra Hvorslev er her i sank med Ole Klessen og frue som bor i Skelund ikke langt fra Dokkedal! Ks; Remisen i Dokkedal – Lille Vildmose ud til Kattegat kysten den 13. juli 2013.
7v, Gunnar Sørensen fra Horsens ses her bagerst med de fleste af sine modelmotorer foran sig på bordet – næst Ejner Skovgaard fra Ødum Djurs får en snak med Anders Andersen fra Vejle! Ks; Remisen i Dokkedal – Lille Vildmose ud til Kattegat kysten den 13. juli 2013.
7r, Mere om Ellehammers vandløfter – ja gå blot på nettet og se den originale; http://www.youtube.com/watch?v=lTm8RcQoz0Q og de gamle opfindere kan man bruge megen tid på, men modelbyggere som John Hane-Schmidt omsætter deres viden til realiteter – her vandløfteren fra en anden vinkel! Ks; Remisen i Dokkedal – Lille Vildmose ud til Kattegat kysten den 13. juli 2013.
7n, John Hane-schmidt har på det seneste bygget en ”Ellehammer vandløfter”, der med sin energikilde – en Stirling Motor alá Hane-Schmidt, står og pumper liflig vand op til en vandrende! Et rigtig genialt påfund – lige noget for de fysikinteressede skoleelever!! Ks; Remisen i Dokkedal – Lille Vildmose ud til Kattegat kysten den 13. juli 2013.
7q, John Hane-Schmidt byggede for et år siden denne Slæbebåd, med en 2 cylindret Stirling motor – En slæbebåd skal jo have en vis trækevne ”Pæletræk”, nu har John testet sin ”nybygning” til et at have et ”Pæletræk” på hele 50 gram og en sejlhastighed på 5km/h – B/B båden er radiostyret! Ks; Remisen i Dokkedal – Lille Vildmose ud til Kattegat kysten den 13. juli 2013.
7p, Lørdag den 13. juli var der »Åbent Hus« på Remisen i Dokkedal – Ved indgangen til det teltet med udstillerne fra ModelDampKlubben, sidder der 4 kendte damer og god snak om mangt og meget! Ks; Remisen i Dokkedal – Lille Vildmose ud til Kattegat kysten den 13. juli 2013.
7l, Så er det i dag ModelDampKlubben udstiller på Remisen i Dokkedal - ”Åbent hus Remisen i Dokkedal”, Remisevej 10. Dokkedal, 9280 Storvorde - Kom nu endelig så mange som muligt. Det plejer at være helt fantastisk godt I år kommer der også byens loppemarked (plejer at være på skolen) Billedet er taget på Åbent hus dagen i 2012!
7k, Her ser vi Gunnar Sørensens model at sin”gamle Marstal motor”, jeg har ikke lige dataene for modellen, men originalen er en 5Hk Marstal Motor – du se og læse om modelbyggeriet på Gunnars hjemmeside http://www.123hjemmeside.dk/gunnarsorensen/47386589 Ks: Motortræf og Stumpemarked på Kristiansmindevej i Grenaa i 2013
7h, En Panther mortorcykel, den være fra midt i 1930tallet – den ser ret så avanceret ud – en smuk og klassisk maskine og så en 5-6år ældre en jeg selv – det er sådanne elementer på træffet på Kristiansmindevej, vil ældre falder i svime over! Ks: Motortræf og Stumpemarked på Kristiansmindevej i Grenaa i 2013.
7d, Motorcyklerne fra 50-60erne er vist der der tænder generationen på 65-90år – som denne Norton, som ses opstaldet i pæne rækker ude foran udstillings pladsen ved Dansk Motor- og Maskinsamling i Grenaa! Ks: Motortræf og Stumpemarked på Kristiansmindevej i Grenaa i 2013.
5ø, Vandfontænen i billedet fungerer som køleanlæg fod den store dieselmaskine i baggrunden – måske nogle af læserne kan fortælle og om motorfabrikatet? - denn form for beluftningskøling, ses jo i dag på mange steder i afskærmede køletårne – og sikken masse energi der går til spilde! Ks: Motortræf og Stumpemarked på Kristiansmindevej i Grenaa.
6f, En 4cylindret skibsmotor var placeret, som noget af det første man mødte under besøget på Dansk Motor- og Maskinsamling – anlægget var opstartet og stod og gav de dejligste lyde fra sig – med store udvendige aksler og nikketøj – maskinanlægget vejer 11tons giver 400HK fra sig ved 350rpm! Ks: Motortræf og Stumpemarked på Kristiansmindevej i Grenaa.
5ø. En Dampmaskine med kedel og occilserende maskine bygget af John Bredahl i Maribo – og John bygger en hel serie, når han nu er i gang! Ks; Udstilling og generalforsamling i Odense på Jernbanemuseet 6. april 2013
5y. Så langt er Gunnar Sørensen i Horsens kommet med sit projekt ”1/4 skala model af berømt racermotor” ”Offenhauser, lyder det tysk..tja..men det var i USA det foregik. Original motor var 4 cyl. i række og vandkølet. 4.422ccm = 1.105 cc pr.cylinder... Byggeår: begyndelse af 1930 og blev anvendt til cirka 1965.. Mest benyttede bilracer motor i USA i den periode”. ”Model projekt: Boring 26,21 mm x slaglængde 27,78 mm = 60cc Kompression:9,5:1 Tørsump oliesmøring. 100 oktan benzin” Se på den på nettet - http:
5t, John Bredahl fra Maribo havde medbragt en masse modeller og støbte rødgodsdele fra eget støberi, dertil flere dampmaskiner under bygning! John agiterede fornemt for det kommende Damptræf i Maribo. Ks; Udstilling og generalforsamling i Odense på Jernbanemuseet 6. april 2013
5s, Jesper Bøhm, bestyrelsesmedlem i ModelDampKlubben holder fortæller til generalforsamlingen om tilblivelsen af ModelDampKlubben den 6. april 1983 – for netop 30 år siden! Ks; Udstilling og generalforsamling i Odense på Jernbanemuseet 6. april 2013
4å, Henning Laursen fra Stoholm er i færd med at fremstille 2 modeller af B&W's første diesel motor – her ses det en kruptaphus opsat til bearbejdtning i fræseren. Henning fremstiller maskindelene ud fra en klump Jern! Foto: Ks i 2012
4ø, Henning Laursen fra Stoholm foran sin drejebænk. Foto: Ks i 2012
3r, Dampmaskine byggeren Rolf Voss i Flensburg har lige netop fået færdigbygget sin Maskine til sin Dampchalup!
3l, En oscillerende Dampmaskine bygget af Henning Laursen i Stoholm. Ks i Stoholm 2012
10n, En lille bitte smørekande kun 20mm høj – bygget og anvendes af Sven-Eric Nielsen i Hørning! Foto; Bent Hedegaard Bertelsen, Industrimuseet lørdag den 10. oktober 2015.
1a, +1b, Måske er det året Dampmaskine – Hans Jørgen Petersen's model af Dampmaskineriet til D/S Hjejlen, som hver sommer sejler i fast rutefart mellem Himmelbjerget og Silkeborg – i skala 1:8 – modelbyggeriet har stået på i en 4-5år! Foto; Ks – i Ølgod den 28. november 2016
10b, FregatDamp – ModelDampKlubben udstillede sammen med andre modelbyggere i et telt på Museumsområdet – Hele dagen var der godt med besøgende fra nær og fjern. Anders Andersen var manden bag MDK’ arrangement – der var kage og kaffe til udstillere og MDK besøgende – og de kom fra hele landet og besøgte udstillingen! Fotos, Ks den 13. august – Fregatdampstævne i Ebeltoft.