Herons dampkugle

"Ved vort første medlemsmøde d. 18. maj 1983 fik vi vort logo: Herons Dampkugle. Vort, nu afdøde, medlem Ingolf Nielsen havde til Danmarks Tekniske Museum, fremstillet en model af kuglen, som var gengivet på et foto i et af museets tidligere årsskrifter. Dette blev affotograferet og anvendes nu sammen med hovedet på vort KlubNyt."

Fra Erik Kammeyers artikel "MODELDAMPKLUBBENS Oprindelse og Tilblivelse", genoptrykt i KlubNyt Nr. 103, Maj 2003

Den videre fortælling om Ingolf Nielsens dampkugle er desværre ikke kendt af undertegnede, ligesom jeg heller ikke kan fortælle noget om Ingolf Nielsen selv.

Derimod har jeg opsporet lidt historiske fakta om opfinderen:

Heron fra Alexandria, sommetider kaldet Hero, var en græsk fysiker og matematiker.

Der har i tidens løb været uenighed om hvornår han levede, men det skulle være slået fast af Neugebauer i 1938, at Heron i en af sine tekster omtaler at have oplevet en solformørkelse, man ved fandt sted kl. 23.00 d. 13. marts år 62. Han levede med andre ord i første århundrede efter kristi fødsel.

Det menes, at han underviste på museet i Alexandria. I hvert fald er de fleste af hans værker, hvoraf mange er bevarede, udført på en måde, der kunne tyde på at de var lærebøger.

Han beskæftigede sig med emner som pneumatik og hydraulik, automatisering, våbendesign, geometriske definitioner, opmåling af emner og afstande samt meget, meget mere. Dog siges det også, at han stillede sine videnskabelige evner til rådighed for religionen og fabrikerede mirakler til templerne.

Klubbens logo

Til venstre ses logoet som det så ud på de første KlubNyt.

Dampkuglen - eller dampturbinen om man vil - fungerer, som de fleste nok har regnet ud, ved at vand i beholderen bringes i kog, hvorefter damp ledes gennem rørene ud i kuglen. Denne vil da begynde at rotere pga. reaktionstrykket fra dampen, der slipper ud i fri luft gennem de afbøjede rør.

Der er ingen beviser for, at Herons dampkugle nogensinde har været anvendt som trækkraft.